Disclaimer

Botsholpsychotherapie is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze voorlichting onvolkomenheden kunnen bestaan. Op geen enkele wijze kan Botsholpsychotherapie jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden.