Om u goede zorg te bieden verwerkt Botshol Psychotherapie uw persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Zij worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Botshol Psychotherapie veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

In ons Privacy Statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.
Uw belang staat bij ons voorop.