Psychotherapie

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. De gehanteerde psychotherapeutische methoden zijn gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap en de praktijk. Er bestaat consensus in de beroepsgroep betreffende diagnostiek en behandeling. In beginsel wordt uitgegaan van de voor de beroepsgroep geldende ggz-richtlijnen. Vaak zal de cognitieve gedragstherapie een passende behandelvorm blijken. Maar ook andere therapievormen of combinaties daarvan kunnen effectief blijken zoals, EMDR of psychodynamische therapie.


De diagnose, behandeldoel en methoden worden met uw instemming vastgesteld.

 

Omdat uw behandelaar ook arts is en kennis heeft van somatische ziekten wordt ook uw medische toestand in zijn onderzoek en behandeling meegenomen. Dat heeft in veel gevallen een meerwaarde, bijvoorbeeld bij somatisch onbegrepen lichamelijke klachten zoals bij myalgie of bij een paniekstoornis waar de angst voor een somatische ziekte een centrale rol speelt.

 

Ter ondersteuning van de therapie wordt soms medicatie voorgeschreven.