Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met uw therapeut verloopt vragen wij u dit met hem te bespreken. Tegen de verwachting in blijkt achteraf vaak dat het bespreken van uw onvrede veel oplevert. Het kan gebeuren dat u er met hem niet uitkomt. In die gevallen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

 

Mocht u er samen met uw therapeut niet uitkomen dan kunt u terecht bij de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company.

Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl,

per telefoon via (088) 234 16 06

of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft.

Bij voorkeur stuurt u een klacht via het klachtenformulier per mail aan Klacht & Company.

 

Voor overige informatie verwijzen we u naar de volgende LVVP webpagina:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/


De klachtencommissie van de LVVP behandelt vooral klachten over de bejegening of verschil van mening over nota’s.

 

Bij geschillen kunnen patiënten zich melden bij de geschillencommissie van de LVVP, waar Botshol Psychotherapie bij is aangesloten.
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

 

Ernstige klachten kunnen worden ingediend bij de Regionale Tuchtcolleges www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.


Voor problemen met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen www.skgz.nl.