Kwaliteit

Botshol Psychotherapie voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

 

In 2020 is het visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) afgerond.

Zie certificaat praktijkvisitatie.

Hiermee voldoet Botshol Psychotherapie aan de eisen gesteld in het Kwaliteitsbeleid van de LVVP.

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt  is georganiseerd.

Zie het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Botshol Psychotherapie.

 

In april 2016 is met goed gevolg de VEN erkende basisopleiding EMDR gedaan.