Disclaimer

Botshol Psychotherapie is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze voorlichting onvolkomenheden kunnen bestaan. Op geen enkele wijze kan Botshol Psychotherapie jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden.