Zorgverzekering

Botshol Psychotherapie heeft contracten afgesloten met alle grote verzekeraars.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijzing van huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts zelf is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan hierbij de hulp inschakelen van een POH. De huisarts kan ook doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

 

Basis GGZ

Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Vaak is er sprake van één aanmeldingsklacht.

Op basis van de ernst van de klachten kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende producten, nl. kort (ca. 300 min.) , middel (ca. 500 min.) en lang (ca. 750 min.)

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2020 de volgende maximumtarieven vastgesteld:

• Kort: € 503,47
• Middel: € 853,38
• Intensief: € 1.383,65

• Chronisch: € 1.330,98

 

Zie ook de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ van de NZa.

 

Per zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over het tarief en kan het daadwerkelijk gedeclareerde bedrag afwijken van de NZa tarieven.

 

Gespecialiseerde GGZ
Bij klachten met een hoog risico en/of hoge complexiteit kan een behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ worden opgestart.
Er wordt een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) geopend waarbinnen de sessies mogen plaatsvinden. Afhankelijk van de hoofddiagnose en het aantal behandelminuten zijn hiervoor maximumtarieven vastgesteld door de NZa. Ook hierover heeft Botshol Psychotherapie met iedere zorgverzekeraar afspraken gemaakt over het daadwerkelijk te declareren tarief.

Zie ook de Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ van de NZa.

 

De DBC factuur wordt na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Pas dan zal het eigen risico bij u gedeclareerd worden.

 

Eigen risico
Als u gebruik maakt van één of meerdere (medisch) specialisten en u bent ouder dan 18 jaar dan geldt voor 2020 een eenmalig eigen risico van € 385,00.
Dit bedrag wordt niet verhoogd als uw behandeling doorloopt in 2019 maar in totaal korter dan een jaar duurt. Onze zorg valt onder dit verplichte eigen risico.

 

Onverzekerde prestatie (OVP)
U kunt ervoor kiezen om de zorg niet te laten vergoeden door de zorgverzekeraar. Dit is mogelijk indien u zelf de kosten wil betalen of als er sprake is van klachten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (bijvoorbeeld: een aanpassingsstoornis/ relatieproblematiek). U krijgt per sessie een factuur en dient deze te voldoen aan Botshol Psychotherapie. Bij een verhoogd eigen risico kan dit voordelig zijn. Het tarief is € 110,27 per sessie.

Zie ook de Tariefbeschikking Onverzekerde GGZ van de NZa.

Let op: Mocht u hier gebruik van willen maken, dan dient u dit in het eerste contact met Botshol Psychotherapie kenbaar te maken. Het is daarna niet meer mogelijk om de kosten alsnog door de zorgverzekeraar te laten vergoeden of omgekeerd.

 

Zie ook onze Algemene Betalingsvoorwaarden.