Zorgverzekering

Verzekerde zorg

Botshol Psychotherapie heeft voor 2022 contracten met alle verzekeraars, behalve Menzis en De Friesland.
Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent en of ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, worden mogelijk niet alle kosten door uw verzekeraar vergoed.

  • Gecontracteerde zorg
    Wanneer ik een contract heb met uw verzekeraar, dan verloopt de betaling rechtstreeks via uw verzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Dit is voor 2022 € 385,- tenzij u dit risicobedrag zelf heeft verhoogd.

  • Ongecontracteerde zorg
    Wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, wordt een percentage door uw verzekering vergoed. Dit percentage is afhankelijk van uw polis (natura- of restitutiepolis). Bij een naturapolis krijgt u, afhankelijk van uw zorgverzekering, een vergoeding van ongeveer 50-75 % van het maximale tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Heeft u een restitutiepolis dan wordt uw behandeling voor 75-100 % vergoed. Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te gaan wat wordt vergoed.
    Maandelijks ontvangt u een factuur die u rechtstreeks aan mij betaalt en vervolgens bij uw zorgverzekeraar kan indienen. Deze factuur zal het officiële tarief van de NZa vermelden, waarvan u dus een percentage vergoed krijgt.

Onverzekerde zorg / Zelfbetalers
Er zijn een aantal klachten waarvan de behandeling niet door de verzekering vanuit het basispakket wordt vergoed. Het kan dan gaan om klachten die niet in de DSM-IV / DSM-5 staan, het handboek voor psychiatrische diagnosen, of klachten die daar wel in staan, maar niet door de basisverzekering/zorgverzekeraar worden vergoed.
Mocht u hier hulp en ondersteuning bij willen dan is het tarief in 2022 € 117,- per consult van 45 minuten.
Dit tarief geldt eveneens wanneer u de behandeling in het geheel zelf wenst te betalen.

 

Vergoedingen per 1 januari 2022 via het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Per 1 januari 2022 is overgegaan op een andere vorm van vergoeding van GGZ-zorg, namelijk volgens het zorgprestatiemodel.
Kijk voor hier voor meer informatie.

De prestaties/consulten zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Hierbij worden de kosten per sessie in rekening gebracht en maandelijks gefactureerd. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van de sessie, de functie van de behandelaar (in mijn geval psychotherapeut) en de plek waar de behandeling plaatsvindt (een ambulante setting, namelijk mijn praktijk). Er zijn daarbij verschillende tarieven voor diagnostiek-consulten en behandelingsconsulten in verband met verschillen in de uitwerktijd van deze consulten.

 

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Een zorgvraagtypering in de GGZ geeft een momentopname van de zorgvraag en problematiek van de cliënt. Om deze zorgvraagtypering te bepalen wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst (HONOS+) die de behandelaar voor u invult aan de hand van uw klachten, problemen en hulpvraag. De uitkomst hiervan zal met u besproken worden.

 

Eigen risico

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen met het ZPM. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Wanneer de behandeling dus over een kalenderjaar heengaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.
Dit eigen risico is voor 2022 € 385,- tenzij u dit risicobedrag zelf heeft verhoogd.

 

Zie ook onze Algemene Betalingsvoorwaarden.